Indonesian English

Glossary » Glossary » Hubdat


Penumpang

Selasa, 11 Agustus 2009 10:15 Admin1
Cetak
2.3/5 (8 votes)

Orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. UU No.22 Tahun 2009